• NL
 • EN
 • Blog
  27 sep 2018

  Wat speelt op de Belgische arbeidsmarkt?

  De arbeidsmarkt verandert grondig. Iedereen kent de uitdaging van de vergrijzing en de mismatch tussen vraag en aanbod. Maar wat speelt er nog? Grote vragen zijn waar je nog kandidaten vindt, hoe zij jouw bedrijf vinden en hoe je hen overtuigt om te solliciteren. Enkele inzichten.

  Lees de whitepaper voor alle cijfers en inzichten.

  Geert-Jan Waasdorp opent een boekje. Hij is directeur van Intelligence Group, een internationaal data- en techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitmentdata, en medeoprichter van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie in Nederland. Wat kan een Nederlander ons nog leren over de Belgische/Vlaamse arbeidsmarkt? Heel veel, zo blijkt uit de stroom aan cijfers en inzichten die worden aangebracht.

  Wat speelt op de Belgische arbeidsmarkt? Enkele kerncijfers.

  Interessant is ook het verschil in loondruk tussen landen. Hays bestudeerde in hoeverre de krapte op de arbeidsmarkt en de mismatch tussen vraag en aanbod doorweegt op de lonen. “In België valt die druk vrij goed mee. Zeker in vergelijking met Nederland en vooral het Groothertogdom Luxemburg.” (Bron: Eurostat en OESO)

  Vergrijzing, hoge lonen, productief, weinig ondernemend

  De Belgische arbeidsmarkt is een sterk verouderende arbeidsmarkt. Vergrijzing is dan ook een stevige uitdaging. Daarnaast kenmerkt ons land zich door relatief hoge lonen en een lagere concurrentiekracht. Nochtans scoren we op het vlak van productiviteit meer dan behoorlijk.

  Hoewel we dit misschien wel willen, is België geen echte ondernemende omgeving onder andere omwille van de vele administratieve barrières en het beperkte durfkapitaal. Tot slot remmen de hogere lonen van ouderen de jobmobiliteit af.

  “Kortom: de vraag naar arbeid stijgt, het aanbod stagneert waardoor de druk toeneemt. Het aandeel mensen in België dat van baan wisselt is 6%, in Nederland draait dit rond de 16%. Dat is een wereld van verschil op de arbeidsmarkt”, benadrukt Geert-Jan Waasdorp. “Meer mobiliteit maakt recruiten een stuk gemakkelijker.”

  Waar zoeken kandidaten een job, hoe en willen ze benaderd worden door recruiters en wat vinden ze belangrijk in een job? Lees het in de whitepaper: onderzoek Belgische kandidatenmarkt.

  Whitepaper: waar en hoe vind je talent? Cijfers en inzichten
  Time to get started.
  Time to get started.

  Barst je van de ideeën, maar twijfel je over de aanpak? Of loop je tegen een technologisch dilemma aan? Boek een gratis innovatiegesprek om te brainstormen en sparren met een recruitment tech specialist.

  Get in touch